Artikelen retourneren

U heeft het recht de goederen zonder opgave van redenen te retourneren met behulp van hetretourformulier (PDF).

 Ook kan er gebruik gemaakt worden van het Europeese modelformulier voor herroeping ( https://www.thuiswinkel.org/data/uploads/reglementen/Modelformulier_voor_herroeping.docx ) Dit
formulier kan dus niet alleen gebruikt worden voor het terugsturen van de producten, maar ook om aan te geven dat u gebruik wilt maken van het herroepingsrecht.
Een link naar dit formulier wordt ook verstrekt in de e-mail van de bestelbevestiging (direct na afronding van de bestelling).

Bij de aankoop van producten heeft de consument de mogelijkheid de overeenkomst zonder opgave van redenen te ontbinden gedurende 14 dagen. Deze bedenktermijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument of een vooraf door de consument aangewezen en aan de ondernemer bekend gemaakte vertegenwoordiger. Na deze melding heeft u vervolgens nog 14 dagen om
het product te retourneren.

Tijdens de bedenktijd zal de consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Indien hij van zijn herroepingsrecht gebruik maakt, zal hij het product met alle geleverde toebehoren en - indien redelijkerwijze mogelijk - in de originele staat en verpakking aan de ondernemer retourneren, conform de door de ondernemer verstrekte redelijke en duidelijke instructies.

Persoonlijke en Bederfelijke Producten (Bijvoorbeeld maar niet gelimiteerd tot: cremes, parfums, seksualiteit en vitamines) kunnen alleen worden geretourneerd indien de verpakking verzegeld is.
Sommige producten kunnen in verband met hygiëne (bijvoorbeeld cosmetica zoals cremes,
parfums en seksualiteit) alleen geretourneerd worden als de verzegeling nog intact is. Verder
kunnen persoonlijke (op maat gemaakte) producten en producten die binnen de bedenktermijn
kunnen bederven ook niet geretourneerd worden.

De kosten van retourzendingen (€3,95) komen voor uw rekening en worden in mindering gebracht op het terug te betalen bedrag tenzij het een duidelijke fout van Drogisterij.net betreft. In dit geval kunt u gebruik maken van het gratis antwoordnummer. Deze staat vermeld op het retourformulier.

Als u een artikel ontvangt dat niet naar behoren functioneert, neem dan zo spoedig mogelijk contact op met onze klantenservice met vermelding van het ordernummer en de naam van het desbetreffende artikel. Wij zullen uw klacht in behandeling nemen en indien nodig een vervangend product toesturen.


Bij ontvangst van een verkeerd artikel controleert u eerst welk artikel u heeft besteld en welk artikel is bevestigd via de e-mail. Komt dit niet overeen met de ontvangen artikelen, dan verzoeken wij u binnen 14 dagen contact met onze klantenservice op te nemen.

Wij verzoeken u het retourformulier volledig in te vullen, uit te printen en mee te sturen met de retourzending. Ook als u het product zonder opgave van redenen terugstuurt, verzoeken wij u dit formulier te gebruiken en dit in het formulier aan te geven. Het retouradres vindt u op het formulier.

U kunt een artikel retourneren door het retourformulier volledig in te vullen, uit te printen en mee te sturen met de retourzending.
De artikelen kunt u vervolgens aan ons retourneren via een DHL Parcelshop. Klik hier om het dichtstbijzijnde DHL Parcelshop te zoeken.
U kunt het pakket afgeven bij het Servicepunt onder vermelding van 'Drogisterij.net'. 

Drogisterij.net kan een schadevergoeding in rekening brengen wanneer u meer heeft gedaan dan nodig was om het artikel uit te proberen.

Het volledige aankoopbedrag, inclusief eventuele (standaard) verzendkosten
voor de heenzending worden snel gerestitueerd en in ieder geval binnen 14 dagen nadat wij de melding van herroeping hebben ontvangen.
Indien wij de retourzending niet binnen 14 dagen ontvangen hebben, dan wachten wij tot wij het artikel ontvangen hebben of tot u kunt aantonen dat het artikel is retour gezonden.

Hebt u meer vragen? Een aanvraag indienen

Opmerkingen

Mogelijk gemaakt door Zendesk